Системата може да работи в два режима.

  1. Обща база от данни базирана на SQL Server. В този режим базата от данни се настройва при инсталацията на софтуера и се ползва автоматично.
  2. Локална база от данни (SQLite). В този режим е необходимо при всяко започване на работа – импорт на данни или анализ, да бъде посочен файла с локалната база от данни.

Системата може да бъде ползвана в двата режима едновременно.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *