В режим база от данни е възможно импортиране на файлове от Trimble 4D Control.
В режим обект е възможно импортиране на данни от текстов файл във формат:

Номер на репер˽X˽Y˽H˽Дата (ддммгггг)˽Час (ччмм)

Примерен файл:

1 4601581.880 8509087.879 537.287 010116 0530
2 4601588.017 8509139.458 537.291 010116 0531
3 4601588.092 8509140.085 537.293 010116 0531

Импортирането на данни от Excel е възможно за измервания и за метеорологични данни. Трябва да се посочат съответните колони с данните и да се избере техният вид. Данните започват да се четат от втория ред – първият е запазен като заглавен ред за колоните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *