Информацията за моделите и инструментите за тяхното управление са организирани в палитра (palette) (фиг. 1), която се обновява в реално време. Поддържаните от системата “host” CAD продукти са AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map, DWG TrueView, ZwCAD.

Структурата на моделите е организирана по отдели и групи (фиг. 1). Информацията за всеки модел включва отдел (1), група (2), наименование (3), изглед миниатюра (6), потребител (4), който е направил последното обновяване заедно с коментара (4) и датата и часа (5), и индикация ако модела се обновява в момента заедно с потребителя (4).

image-4-copy
фиг. 1. Палитрата с моделите

Използването на модел като подложка (XREF) е организирано по начин, който позволява винаги подложката да е актуална без намеса на потребителя. В случай, че се зареди модел като подложка, в момент, в който той се обновява от друг потребител, се зарежда последното актуално копие, докато обновяването прикючи. С този инструмент могат да бъдат комбинирани няколко модела, които дават различна информация, в един чертеж. Добавянето на модел като подложка може да се направи чрез отмятане на полето поред всеки модел.

Контролната лента на палитрата позволява филтриране на моделите, които са добавени като подложки и търсене, което работи върху всички полета с данни – наименование, име на потребител, коментар и т.н.

Динамично контекстно-зависимо меню контролира операциите, които потребителите могат да извършват върху моделите. Това позволява да се контролират непозволени операции и, освен това, дава информация на потребителите за моментното състояние на модела.

%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-2 %d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e
Фиг. 2. Контекстно меню за модел Фиг. 3. Контекстно меню по време на обновяване на модел

Контекстното меню за модела (фиг. 2) съдържа пет групи команди.

  1. Подложка – съдържа командите за добавяне или премахване на модела като подложка в текущия чертеж.
  2. Преглед – инструменти за преглеждане или копиране локално на модела.
  3. Управление – преименуване, промяна на група и архивиране на модела.
  4. Обновяване – инструменти за обновяването на модела (фиг. 3).
  5. Инструменти – история на обновяването, създаване на проект (временен модел) и други.

Елементите в контекстното меню се визуализират в зависимост от състоянието на модела, правата на потребителя и извършваната към момента операция. Например, по време на обновяване на модела, в група 4 от контекстното меню се показват командите с възможните операции – междинно и окончателно обновяване или отмяна.

Междинното обновяване служи за записване на промените в модела в базата от данни и на файловия сървър, но модела остава отворен за обновяване. Това е подходящо при времеемки обновявания за да се избегне загуба на информацията при блокиране на компютъра, токов удар и т.н. При междинно обновяване останалите потребители ще могат да видят промените направени до момента.

Окончателното обновяване отразява промените в базата от данни и на файловия сървър и затваря модела, като го прави достъпен за обновяване от други потребители.

При срив на системата по време на обновяване, моделът може да остане „висящ“ в неопределено състояние. Системата ще покаже, че съответния модел се обновява от потребителя, който го е бил заредил. За да се върне модела в нормално състояние, той трябва да се отключи от съответния потребител или администратор на отдела чрез командата Отключване, която се намира в контекстното меню.

trueview
фиг. 4. Палитрата с моделите в среда на Autodesk DWG TrueView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *