Изчисляване на 3D и 2D разстояние между 2 точки, разлика в координатите X, Y и Z и ориентировъчно неизвестно.

Available at Autodesk Exchange Apps Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *