Командата служи за отделя на площ от по-голяма такава. Въвежда се толеранс и репер на линия. Използва се оригинален алгоритъм.

Available at Autodesk Exchange Apps Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *