Изчертаване на маркери по върховете на полилиния. Маркерите могат да бъдат точка, кръг и блок.

Available at Autodesk Exchange Apps Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *