Разделяне на полилиния, чрез добавяне на върхове през еднакво, предварително определено, разстояние. Подходящо, например, за поставяне на стълбове за шумозащитни екрани по оста на екрана.

Available at Autodesk Exchange Apps Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *