Обща информация

В режим база от данни е възможно импортиране на файлове от Trimble 4D Control. В режим обект е възможно импортиране на данни от текстов файл във формат:

Read More