CADMinConvexHull (command)

Построяване на изпъкнала обвивка. Използва се алгоритъма Греъм. Този алгоритъм позволява построяването на изпъкнала обвивка около многоъгълник (фиг. 1). Ако си представим забити върху плоскост гвоздеи и около тях опънем ластик, той ще образува форма, образувана от най-външните гвоздеи и съдържаща останалите. Формата се нарича – изпъкнала обвивка. Изпъкналата обвивка на множество от точки X […]

Read More