CADMinDist (command)

Изчисляване на 3D и 2D разстояние между 2 точки, разлика в координатите X, Y и Z и ориентировъчно неизвестно.

Read More