CADMinConvexHull (command)

Построяване на изпъкнала обвивка. Използва се алгоритъма Греъм. Този алгоритъм позволява построяването на изпъкнала обвивка около многоъгълник (фиг. 1). Ако си представим забити върху плоскост гвоздеи и около тях опънем ластик, той ще образува форма, образувана от най-външните гвоздеи и съдържаща останалите. Формата се нарича – изпъкнала обвивка. Изпъкналата обвивка на множество от точки X […]

Read More

CADMinDist (command)

Изчисляване на 3D и 2D разстояние между 2 точки, разлика в координатите X, Y и Z и ориентировъчно неизвестно.

Read More

CADMinPlineMark (command)

Изчертаване на маркери по върховете на полилиния. Маркерите могат да бъдат точка, кръг и блок.

Read More

CADMinPlineSplit (command)

Разделяне на полилиния, чрез добавяне на върхове през еднакво, предварително определено, разстояние. Подходящо, например, за поставяне на стълбове за шумозащитни екрани по оста на екрана.

Read More