Избор на анализ

Стартиране на модула за анализи се осъществява чрез бутоните Анализи БД и Анализи Обект (фиг. 1). Фиг. 1. Избор на режим на работа и инструменти за вмъкване на данни. БД (ляво), локален обект (дясно) В основният прозорец се зареждат данните за наличните измервания във формата на календар, който показва дните и часовете, в които има […]

Read More