CADMinDivideParcel (Command)

Командата служи за отделя на площ от по-голяма такава. Въвежда се толеранс и репер на линия. Използва се оригинален алгоритъм.

Read More